Stortinget

Sted: Stortinget

Olje- og energiministeren deltek i den ordinære spørjetimen i Stortinget.