Innspill til stortingsmelding om økonomisk kriminalitet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Nå ber Justis- og beredskapsdepartementet om innspill fra næringslivet, sivilt samfunn og akademia.

– Regjeringen vil trappe opp kampen mot økonomisk kriminalitet i alle former. Derfor vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om bekjempelse av økonomisk kriminalitet for Stortinget. Arbeidet med meldingen er i gang, men vi vil også ha innspill til hva som bør med i dette arbeidet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Vi vil vurdere økte strafferammer og å utvide lovverket for å innføre sivilrettslig inndragning slik at kriminelle ikke får beholde økonomiske verdier fra kriminell virksomhet, fortsetter justisministeren.

I denne forbindelse inviterer Justis- og beredskapsdepartementet eksterne aktører til å komme med innspill til hva de ser som de største utfordringene når det gjelder bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Vi ønsker innspill blant annet fra privat sektor/næringslivet, sivilt samfunn og akademia.

Departementet ønsker særlig innspill til følgende problemstillinger:

  • Hva ser dere som de største utfordringene på deres felt når det gjelder bekjempelsen av økonomisk kriminalitet?
  • Hva kan gjøres for å forebygge økonomisk kriminalitet bedre?
  • Hvordan kan man mer effektivt frata kriminelle utbytte fra økonomisk kriminalitet?
  • Hvordan kan det tilrettelegges for bedre samarbeid mellom offentlig og privat sektor når det gjelder bekjempelse av økonomisk kriminalitet?

 

Fristen for skriftlige innspill er 15. november 2022. Innspillene sendes til postmottak@jd.dep.no og merkes med «Innspill til stortingsmelding om økonomisk kriminalitet».