Stortingsrepresentant Henrik Asheim går inn for statsråd Torbjørn Røe Isaksen

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen har i statsråd i dag konstituert stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) til statsråd for Kunnskapsdepartementet i perioden statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) avvikler foreldrepermisjon.

Statsråd Røe Isaksen avvikler foreldrepermisjon i 10 uker fra og med 15. september 2017.