Støtte til miljøvernsamarbeid med Russland i 2014-2015

Miljøverndepartementet disponerer etter fullmakt fra Utenriksdepartementet midler til støtte for samarbeid med Russland innen miljøsektoren.

Målet for støtteordningen er miljøvernsamarbeid med Russland, der især erfaringsutveksling og kompetanseheving fremmes. Støtten er beregnet på samarbeidsprosjekter med tilknytning til Barentshavet, grenseområdene og russisk del av Barentsregionen. Det kan også tildeles midler til samarbeid mellom frivillige miljøvernorganisasjoner.

Prosjektmidler for perioden 2013-2015 ble lyst ut i desember 2013. I 2014 åpnes det kun opp for søknader til prosjekter i arbeidsprogrammet 2013-2015 under den norsk-russiske miljøvernkommisjonen, samt videreføring av pågående prosjekter som har mottatt støtte i 2013.

Dersom det planlegges med aktivitet i både 2014 og 2015 bør man søke om støtte for hele dette tidsrommet.

Prioriteringene i Utenriksdepartementets Prop. 1 S (2013-2014), Utenriksdepartementets retningslinjer for tilskuddsordningen, og prioriteringene for miljøvernsamarbeidet med Russland legges til grunn for behandling av søknadene.

De aktuelle retningslinjer og prioriteringer, samt arbeidsprogrammet for miljøvernsamarbeidet med Russland finnes her:

Søknader

Søknadsfrist: 20. januar 2014. Søknader skal kun sendes elektronisk til postmottak@md.dep.no, med kopi til ingrid.lillehagen@md.dep.no. Husk tydelig beskrivelse av at det søkes om midler under ordningen ”Miljøvernsamarbeid med Russland”.

Søkere til prosjekter i arbeidsprogrammet skal benytte følgende søknadsskjema:

For øvrige prosjekter skal Utenriksdepartementets søknadsskjema benyttes.

NB! Les utlysningstekst og retningslinjer grundig før søknad sendes og merk at skjemaene skal sendes til ovennevnte e-postadresser, og ikke til Utenriksdepartementet.

Spørsmål rettes til:
Ingrid Lillehagen, tlf 22 24 58 77, e-post  ingrid.lillehagen@md.dep.no
Marit Nyborg, tlf 22 24 59 98, e-post  marit.nyborg@md.dep.no

Til toppen