Strakstiltak for å sikre borettslag og sameier mot økonomisk tap

Borettslag og sameier skal nå sikres bedre mot å tape penger dersom en sameier eller andelseier ikke gjør opp for seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen har endret reglene for legalpanterett i borettslag og sameier for å sikre at kostnader til å drive eiendommen blir dekket.

Bakgrunnen for endringen er at Høyesteretts ankeutvalg har avsagt en kjennelse som har skapt usikkerhet om rekkevidden av legalpanteretten.

Ankeutvalgets kjennelse kan forstås slik det bare er kostnader fram til det tidspunktet borettslaget/sameiet går rettens vei for å inndrive kravet, som blir dekket. Det vil ofte ta lang tid å få dekket et slikt krav. Det betyr at kravet vil kunne øke mens det behandles.

For å unngå at borettslag/sameier taper penger i denne perioden, har departementet presisert at legalpantet også skal dekke betalingsmislighold fra andelseier/sameier i hele den tiden det tar å gjennomføre tvangsdekningen.  Verken eierseksjonsloven eller borettslagslovens sier noe om hvilket tidspunkt kravet må være oppstått for at det dekkes av legalpanteretten.

For borettslag dekker legalpanterett inntil to ganger folketrygdens grunnbeløp (1G = kr 90 068) for krav mot andelseiere. For eierseksjonssameier dekker legalpanterett inntil én ganger folketrygdens grunnbeløp for krav mot sameiere.

Legalpantretten skal sikre at borettslag og sameier får penger som andelseier/sameier skylder i fellesutgifter. 

De nye reglene trer i kraft straks.

Lovvedtak 5 (2016–2017): Vedtak til lov om endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten)

Til toppen