Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Strammer inn forsørgelseskrav for familieinnvandring

Justis- og beredskapsdepartementet innfører en søknadsfrist på seks måneder for familiegjenforening for at flyktninger skal få unntak fra inntektskravet for å hente noen til Norge. Hvis det ikke søkes innen fristen, må flyktningen i Norge oppfylle kravet for å få familiegjenforening.

– I dag er fristen ett år for at en flyktning skal kunne unntas fra inntektskravet når det søkes om familiegjenforening. Denne fristen endrer vi, slik at søknaden må sendes innen seks måneder. Vi strammer altså inn på søknadsfristen, men gjør det enklere å overholde fristen ved å søke på nett. Søknadsgebyret må uansett betales innen seks måneder, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Det gjøres unntak fra det såkalte underholdskravet i familiegjenforeningssaker når søkeren er ektefelle, samboer eller barn til en flyktning. For å få unntak fra kravet til inntekt må søknaden være sendt eller registrert på nettet, og søknadsgebyret må være betalt innen seks måneder etter at flyktningen fikk oppholdstillatelse. Søkeren må møte opp personlig etter avtale ved utenriksstasjon eller hos ekstern tjenesteyter og levere de nødvendige vedleggene til søknaden innen ett år etter at flyktningen fikk oppholdstillatelse i Norge. Det gjøres unntak fra fristene dersom søkeren har vært forhindret fra å søke på et tidligere tidspunkt på grunn av forhold som ligger utenfor søkerens kontroll.

Endringene er gjennomført som en forskrift om endring i utlendingsforskriften, og er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 859. Den trer i kraft 1. august 2017, og skal gjelde i alle søknader om familiegjenforening med en flyktning som ble innvilget oppholdstillatelse etter ikrafttredelsestidspunktet. Samtidig gjøres det noen mindre justeringer i utlendingsforskriften for å tilpasse forskriften til trygderegelverket.

Til toppen