Styrker innsatsen i kampen mot aids, tuberkulose og malaria

- Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria har siden 2002 bidratt til å redde mer enn 20 millioner menneskeliv. Norge har siden starten vært en sentral støttespiller for fondet, og for perioden 2017-19 øker vi det norske bidraget til 2 milliarder kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Statssekretær Tone Skogen annonserte det norske bidraget under fondets påfyllingskonferanse i Montreal fredag. Bidraget innebærer en økning på 18 prosent sammenlignet med støtten for inneværende treårsperiode. Det globale fondets målsetting er å redde ytterligere 8 millioner menneskeliv innen utløpet av 2019. Fondets nye strategi er klar på behovet for en holdningsendring for å nå målet, ikke minst når det gjelder jenters og kvinners rettigheter og helsesituasjon. Tilgang til utdanning trekkes frem som en annen viktig faktor for å lykkes med innsatsen.

- Vi er på riktig vei i kampen for å utrydde epidemiene aids, tuberkulose og malaria, men for å komme i mål må vi styrke innsatsen fra hele verdenssamfunnet. Økonomisk støtte er avgjørende, men like viktig er politisk vilje til å bekjempe fordommer og diskriminering. Satsing på global helse og utdanning er hovedprioriteringer for regjeringen, fordi vi vet at innsats på disse områdene bidrar til økonomisk vekst og utvikling, sier utenriksminister Brende.

Det globale fondet er et partnerskap mellom statlige og private aktører, sivilt samfunn og berørte pasientgrupper. Fondet bidrar til å finansiere tiltak rettet mot hiv, tuberkulose og malaria i mer enn hundre land. I 2015 gikk 40 prosent av støtten til styrking av nasjonale helsesystemer. Landenes egne myndigheter og sivilt samfunn spiller en aktiv rolle i partnerskapet, og det legges opp til at landene i takt med stigende inntekter selv vil overta en større del av finanseringen.

Til toppen