Historisk arkiv

EØS-midlene:

Styrker kontakten mellom nord og sør på Kypros

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til økt dialog mellom befolkningene på den delte øya Kypros. En stor del av støtten fram til 2014 er øremerket det sivile samfunn. Avtalen ble undertegnet i Nikosia i ettermiddag.

 
Lederen for planleggingsdirektorat på Kypros, George Georghiou, signerte sammen med forhandlingsleder Ingrid Schulerud. Foto: Utenriksdepartementet.
 

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til økt dialog mellom befolkningene på den delte øya Kypros. En stor del av støtten fram til 2014 er øremerket det sivile samfunn. Avtalen ble undertegnet i Nikosia i ettermiddag.

– Den fysiske delingen av øya har ikke levnet mye rom for dialog og forståelse mellom de to samfunnene. Gjennom EØS-midlene vil Norge fortsette arbeidet med å knytte kontakter på grasrota mellom nord og sør. Slik dialog kan være et bidrag til at Kypros på sikt kan finne en løsning på den langvarige konflikten, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Kypros mottar 62 millioner kroner i EØS-midler fram til 2014. Omlag 25 prosent av bidraget er satt av til å styrke det sivile samfunn. Et eget fond for frivillige organisasjoner skal prioritere å støtte prosjekter som involverer både den greskkypriotiske og den tyrkiskkypriotiske befolkningen.

I tillegg fortsetter støtten til senteret «Home for Cooperation». Senteret ble reist med norsk støtte i den forrige runden med EØS-midler og ligger i den FN-kontrollerte buffersonen i hovedstaden Nikosia.

Senteret er en unik møteplass for de to befolkningsgruppene og tilbyr en rekke aktiviteter: utstillinger, forskning, opplæring og kontorplasser for frivillige organisasjoner fra begge sider. I den nye runden med EØS-midler får senteret blant annet støtte til et prosjekt for å starte en dialog om innholdet i historieundervisningen i nord og sør.

I tillegg til frivillige organisasjoner og det sivile samfunn, er det satt av penger til programmer innen flere sektorer også med norske samarbeidspartnere. Blant annet er Krisesentersekretariatet engasjert for å delta i opprettelsen av et krisesenter for voldsutsatte kvinner og barn.

Kypros’ benmargregister skal forbedres med støtte fra EØS-midlene. Det samme skal innsatsen mot hvitvasking av penger. Det settes også inn tiltak for å bidra til å redde det biologiske mangfoldet i nasjonalparken Trodos.

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Støtten skal også styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. EØS-midlene utgjør rundt 14 milliarder kroner fram til 2014. Norges andel er 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.