Styrker villaksstamme

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statskog gir nå tre millioner kroner til laksetrapper i Beiarelva. Tiltaket vil gi en kraftig økning i lakseførende strekning.

Landbruks- og matminister Sandra Borch er tilfreds med at laksetrappene rykker nærmere realisering med Statskogs tilskudd. - Villaksen er under press og regnes som nært truet. Disse laksetrappene vil legge grunnlag for at laksestammen i Beiarelva over tid kan bli vesentlig styrket, sier Borch.

Gjør laksefiske tilgjengelig for flere

Statskog gir nå tre millioner kroner i støtte. I tillegg bidrar statsforetaket med en ressurs i prosjektstyret, tar hånd om skogrydding av traseer for adkomst og stiller grunn til disposisjon for laksetrappene.- Laksetrappene i Beiarelva vil gi betydelig økt gytestrekning med gode oppvekstsvilkår. Det vil både styrke villaksstammen og bidra til å skape verdier for lokalsamfunnet. Samtidig vil Statskog kunne gjøre laksefiske tilgjengelig for flere, sier regionsjef Tore Bjørnstad.

Villaks.
Villaks. Foto: Lillian Tveit/Mostphotos.com