Styrket helseberedskap i Norden

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

De nordiske helseministrene har under Ministermøte i Nordisk Ministerråd i Stavanger i dag signert en erklæring om økt helseberedskap i Norden.

Helseministrene i Norden ønsker å styrke det nordiske samarbeidet om helseberedskap og mostandsdyktighet i krisesituasjoner i Norden og i resten av Europa. Slik lyder innledningen til erklæringen. Erklæringen bygger videre på statsministererklæringen om styrking av det nordiske beredskapsarbeidet fra 2021.

Med erklæringen ønsker de nordiske helseministrene å styrke samarbeidet innen flere områder. Blandt annet ved å opprette en mekanisme for deling av situasjonsforståelse, effektivisere bistand ved hendelser og kriser, samt utvikle en infrastruktur for deling av helsedata.

–Krisetider som COVID19 og nå krigen i Ukraina, viser oss hvor viktig det er med en sterk offentlig helse- og velferdstjenste. Det nordiske samarbeidet om helseberedskap er godt, men vi er alle enige om at det skal styrkes, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Før erklæringen ble undertegnet møttes de nordiske helseministrene for en diskusjon om hvordan man kan styrke det nordiske helseberedskapsarbeidet og hvordan Norden som region kan bidra inn i EUs styrkede helseberedskap. EUs helse- og mattrygghetskommisær Stella Kyriakides deltok digitalt.

–Det europeiske samarbeidet har vært helt essensielt under pandemien og nå under krigen i Ukraina. Det er derfor viktig at vi hele veien jobber for å finne nordiske løsninger som også kan gagne Europa som helhet, sier  Kjerkol

Kjerkol tok med seg sine nordiske ministerkollegaer på en elektrisk båttur inn Lysefjorden for å se Preikestolen og signere erklæringen foran Hengjanefossen.

–I en urolig tid som dette, har det vært viktig for meg å samlet mine nordiske helseministerkolleger til uformelle samtaler i vill vakker natur. Det nordiske samarbeidet er unikt og vi må fortsette å videreutvikle og hegne om våre nære bånd, understreker Kjerkol.