Styrket humanitær innsats i Ukraina og nabolandene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Russland fører en brutal krig som rammer folk i Ukraina hardt. Norge styrker innsatsen for blant annet matsikkerhet, arbeid mot menneskehandel, transportutgifter og medisinsk evakuering for befolkningen i Ukraina og ukrainere på flukt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den russiske krigføringen i Ukraina har allerede ført til store sivile tap, lidelser og ødeleggelser av grunnleggende infrastruktur. Krisen øker i omfang for hver dag som går, og de humanitære behovene er store. Flere enn syv millioner mennesker er internt fordrevne, og over fire millioner har flyktet fra Ukraina til nabolandene. Tallene øker hver dag.

Regjeringen besluttet allerede 27. februar at Norge skal bidra med to milliarder kroner til Ukraina og nabolandene som følge av Russlands angrepskrig. Et av nabolandene som er sterkest presset er Moldova. Norge har derfor øremerket 100 millioner kroner til Moldova. 

Hittil har om lag 1,3 milliarder kroner blitt utbetalt. Nå har regjeringen besluttet hvordan den øvrige støtten skal fordeles. De nye tiltakene listes opp nedenfor.

Matsikkerhet og bekjempelse av sult

– Ukrainske myndigheter anmodet om matvarebistand direkte til norske myndigheter. Det er svært viktig å imøtekomme utfordringer knyttet til tilgangen på mat i Ukraina. Derfor velger vi å støtte Verdens matvareprogram (WPF) med 215 millioner kroner, sier utenriksminister Huitfeldt.

WFP er allerede i gang med både matvarebistand og kontantutbetalinger. Organisasjonen planlegger en betydelig oppskalering av sin innsats for å hjelpe flere millioner konfliktrammede mennesker i Ukraina.

Humanitær støtte gjennom norske partnerorganisasjoner

Det er stor risiko forbundet med å levere humanitær innsats i Ukraina på grunn av sikkerhetssituasjonen. De norske humanitære organisasjonene er til stede og gjør viktig arbeid i Ukraina og nabolandene. Helse og hygiene, mat og vann, kontantutbetalinger, husly, utdanning, beskyttelse samt gjenoppretting av familieforbindelser er blant tjenestene organisasjonene tilbyr.

Direkte eller gjennom partnere har norske organisasjoner hatt tilstedeværelse aller aktiviteter øst i Ukraina siden 2014. Norske organisasjoner har siden krigen startet oppskalert innsatsen til større deler av Ukraina og i de nabolandene som har mottatt mange flyktninger. Så langt er 155 millioner fordelt til de norske organisasjonene. Nå økes denne støtten med 100 millioner kroner.

EUs sivile beredskapsmekanisme (UCPM)

Det kommer en rekke anmodninger om bistand til Ukraina og nabolandene via EUs sivile beredskapsmekanisme (UCPM) som Norge er en del av.

Norge har så langt under Ukrainakrisen bidratt med donasjoner til en verdi av om lag 100 millioner kroner via UCPM. Bidraget har blant annet  omfattet ambulanser, medisinsk utstyr, beskyttelsesutstyr, legemidler, telt og feltsenger. Nå økes denne støtten med ytterligere 150 millioner kroner.

I tillegg vil Norge bidra med 115 millioner kroner til medisinsk evakuering via UCPM.

– Vi opererer et ambulansefly for EUs sivile beredskapsmyndigheter, og Norge vil dekke bruken av dette til evakuering av ukrainske pasienter. Vi vil også sammen med EU finansiere fly til pasienttransport gjennom Forsvarets avtaler eller i markedet. Dette vil være et godt og etterspurt bidrag til den felleseuropeiske håndtering av krigen i Ukraina, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Situasjonen i Ukraina endrer seg løpende og det kan fort oppstå nye humanitære behov. Derfor er det satt av en reserve på omlag 178 millioner kroner.

Fakta

Norge har besluttet å gi to milliarder kroner til Ukraina. Nedenfor er en oversikt over hvordan disse har blitt fordelt i to omganger.

Den siste fordelingen av 758 millioner kroner fordeler seg på følgende måte:

 • 215 millioner til Verdens matvareprogram (WFP) for matsikkerhet og bekjempelse av sult.
 • 100 millioner til norske humanitære organisasjoner
 • 265 millioner til EUs sivile beredskapsmekanisme (UCPM).
 • 178 millioner til reserve.

1,3 milliarder kroner er allerede fordelt på følgende måte:

 • 250 millioner kroner til FNs regionale responsplan som ledes av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
 • 350 millioner kroner til Røde Kors-bevegelsen, inkludert Norges Røde Kors.
 • 144 millioner kroner til norske humanitære organisasjoner for deres humanitære innsats i Ukraina og nabolandene.
 • 100 millioner kroner i materiell støtte og bistand gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)
 • Øvrig støtte er i hovedsak utbetalt til FN-organisasjonenes humanitære innsats i Ukraina.
 • 200 millioner kroner i budsjettstøtte til den ukrainske staten. Pengene vil brukes på lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte og til utbetalinger av pensjoner og sosialhjelp.
 • 100 millioner i støtte til Moldova. Moldova, et av Europas fattigste land har tatt imot over 400.000 flyktninger. Støtten skal både hjelpe sårbare flyktninger og gå til myndighetenes innsats.

I tillegg kommer norsk kjernestøtte til FNs høykommissær for flyktninger, Verdens matvareprogram, Ocha og FNs nødhjelpsfond, Cerf.