Sunne hav - stor rikdom

- I 2050 kan vi være ti milliarder mennesker på jorden. Vi trenger sunne hav og nyskapende teknologi, slik at vi i fremtiden kan hente ut mer mat, medisiner og energi fra havet, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren åpner Arctic Frontiers i Tromsø
Statsministeren åpner Arctic Frontiers i Tromsø. Foto: Terje Mortensen/Arctic Frontiers 2017

Statsministeren understreket behovet for en bærekraftig balanse mellom bruk og vern av havressursene da hun åpnet konferansen Arctic Frontiers i Tromsø i dag. 

Arctic Frontiers har utviklet seg til å bli en ledende internasjonal møteplass for arktiske spørsmål. I år samler konferansen opp mot 2000 politikere, forskere, næringslivsrepresentanter, miljøorganisasjoner og urfolk for å diskutere fremtiden i Arktis.   

Statsministeren viste til at noen av verdens best forvaltede havområder er i Arktis, og trakk frem havets rolle i den norske økonomien i sin tale.

- To tredjedeler av våre eksportinntekter kommer fra havet. Bærekraftig bruk av havressursene er selve grunnlaget for den norske velferden. Vi har vist at med en helhetlig forvaltning er det mulig å høste store rikdommer samtidig som vi sikrer balansen i økosystemet og verner sårbare områder, sa statsministeren.

I løpet av året skal regjeringen legge frem en havstrategi med vekt på næringsmulighetene og en melding til Stortinget om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. I tillegg skal forvaltningsplanen for Norskehavet oppdateres.

Til toppen