Supplerende brev til ESA om avgift på sjokolade- og sukkervarer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I brev av 13. desember 2019 til Eftas overvåkningsorgan (ESA) fastholder Finansdepartementet at særavgiften på sjokolade- og sukkervarer ikke innebærer statsstøtte.

Om ESA allikevel konkluderer at avgiften utgjør statsstøtte, avviser Finansdepartementet at avgiften er ulovlig statsstøtte. I brevet vises det til at avgiften eksisterte før EØS-avtalen trådte i kraft, og at endringene i avgiften i 1998 og satsøkningen i 2018 ikke innebærer endringer av en slik karakter at avgiften har blitt ny støtte. Norge vil dermed ikke ha overtrådt iverksettelsesforbudet for tildeling av støtte.

Finansdepartementets brev til ESA (PDF)