Svar på skriftlig spørsmål om grensekontrollstasjonen i Haugesund

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad (KrF) om grensekontrollstasjonen i Haugesund ved Karmøy Havn også kan bli godkjent for større forsendelser.

Svar på spørsmål nr 1796 fra stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad

Stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad har stilt følgende spørsmål for skriftlig besvarelse:

«Hva vil statsråden gjøre for at grensekontrollstasjonen i Haugesund ved Karmøy Havn også kan bli godkjent for større forsendelser utover containere og løstraller 

Norge er en del av det indre marked og forpliktet til å kontrollere all import av levende dyr og varer som faller inn under veterinæravtalen og som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater). Forsendelsene skal kontrolleres ved grensen før de kommer inn til til EU/EØS-området.

Karmsund Havn IKS søkte om etablering av grensekontrollstasjon i desember 2020. Søknaden omfatter imidlertid ikke forsendelser i såkalt storsekk. Det er spesielt storsekker med fiskefôr som er aktuelle for import fra Storbritannia. Det er per i dag ingen grensekontrollstasjon i Norge som er godkjent for denne typen produkter (fiskefôr i storsekk). Det må derfor søkes om godkjenning og tilrettelegges med kontrollfasiliteter for denne typen forsendelser, med storsekk, før Karmsund Havn IKS eventuelt kan godkjennes for slike forsendelser.

Med hilsen

Sandra Borch