Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om kostnader til dyrehold

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om  statsråden snarest vil rydde opp og sørge for at bedrifter, stiftelser og andre virksomheter som har uunngåelige kostnader til dyrehold, får kompensert sine utgifter.

Svar på spørsmål nr 1453 fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

Jeg viser til brev av 28. april 2020 der stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen stiller følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

Vil statsråden snarest rydde opp og sørge for at bedrifter, stiftelser og andre virksomheter som har uunngåelige kostnader til dyrehold, får kompensert sine utgifter?

Jeg er kjent med at det er utfordringer knyttet til kostnader til dyrehold, slik kompensasjonsordningen først var utformet. Det er ikke nødvendigvis enkelt å foreta midlertidig reduksjon i dyretall for den type virksomheter representanten omtaler. Jeg er svært opptatt av de ulike næringenes behov i denne situasjonen, og har jevnlige møter med store og små aktører.

Tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall skal gi kompensasjon for uunngåelige lønnskostnader der en virksomhet er stengt ned av staten, men av hensyn til andre offentligrettslige krav ikke kan permittere. Dette elementet i ordningen var imidlertid ikke klart til teknisk implementering ved åpningen 18. april, men vil komme på plass når løsningen åpner for søknader om tilskudd for april i midten av mai, med etterbetaling for mars der det er aktuelt. Finansdepartementet har også varslet at de virksomhetene som faller inn under denne regelen skal kunne føre opp nødvendige kostnader til dyrehold. Det betyr at for eksempel rideskoler vil kunne dra nytte av en slik regel. Det samme vil gjelde en del virksomheter som samler turister i grupper på en slik måte at det ikke er mulig å overholde smittevernkrav. Nærmere informasjon om hvilke virksomheter som anses stengt, finnes på https://kompensasjonsordning.no/stengt. I forbindelse med oppdatering og justering av forskriften til søknadsrunden i april vil det komme presiseringer i listen over hvilke typer virksomheter som anses stengt av staten.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen