Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om omsetning av produkter relatert til pelsdyroppdrett

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) om hvordan statsråden vil håndtere eksport og import, samt forvalte ressursene, av produkter relatert til pelsdyroppdrett, og hvilken konsekvens får det i skatteinngang og ekstra statlige utgifter.

Svar på spørsmål nr. 472 fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand

Representanten Marit Knutsdatter Strand har stilt følgende spørsmål:

«Første næringsforbud er på høring, mot pelsdyroppdrett. Det er stor omsetning av produkter relatert til pelsdyroppdrett, deler av en næringskjede blir borte. Etterspørselen etter pels, og nytten av slakteriavfall og produksjon av biodiesel blir påvirket. Ressursene vi har blir dårligere utnyttet ved dette forbudet. Hvordan tenker statsråden å håndtere eksport og import, samt forvalte ressursene, av produkter relatert til pelsdyroppdrett, og hvilken konsekvens får det i skatteinngang og ekstra statlige utgifter?»

Som en oppfølging av regjeringens politiske plattform, har jeg sendt et utkast til lov om forbud mot hold av pelsdyr på høring. Jeg har ikke foreslått noen restriksjoner på eksport, for eksempel av slakteriavfall eller såkalte plussprodukter som kan anvendes til pelsdyrfôr. Aktørene i markedet må selv vurdere muligheten for eksport eller overføring av råvarer fra pelsdyrfôrproduksjon til annen produksjon, for eksempel kjæledyrfôr. Jeg har heller ikke foreslått noen endringer når det gjelder import, for eksempel av pelsdyrskinn.

Når det gjelder statlige utgifter, er det i høringsnotatet lagt til grunn at departementets forslag til kompensasjonsordning kan komme til å koste inntil 365 millioner kroner. Staten vil ha besparelser knyttet til at behovet for tilsyn med pelsdyrvirksomheter faller bort, og til bortfall av avløsertilskudd til pelsdyroppdrettere.

Høringsnotatet beskriver ikke konsekvensen for skatteinngangen. På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet gjennomførte Menon Economics og NIBIO i 2016 en tapsanalyse og en samfunnsøkonomisk analyse av et eventuelt forbud mot pelsdyroppdrett i Norge (Menon-publikasjon nr. 7/2016). Her ble skattevridningskostnadene av et forbud mot pelsdyrhold etter henholdsvis tre og ti år beregnet. I rapporten angis nettonåverdien i 2015-kroner av skattevridningskostnadene til minus 7 millioner kroner ved avvikling etter tre år (fra 2019) og minus 6 millioner kroner ved avvikling etter 10 år (fra 2026).

Jeg vil grundig gjennomgå alle høringsinnspill som kommer knyttet til denne saken, før regjeringen vil fremlegge saken for Stortinget som må avgi endelig vedtak og herunder lovendring.

Med hilsen

Bård Hoksrud

Til toppen