Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1155 fra representant Ruth Grung

Naturressursskatt for vindkraft

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 5. mars 2020 vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1155 fra representanten Ruth Grung.

Spørsmål:
Regjeringen har besluttet å ikke gå videre med kraftskattutvalget, som også var relevant for vindkraft.

Når kan vi forvente at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag om en naturressursskatt som vil gi vertskommunene en andel av verdiskapingen?

Svar:
Kraftskatteutvalget la frem sin utredning 30. september 2019 i NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk. Ekspertutvalget fikk i mandat å gjøre en helhetlig vurdering av vannkraftbeskatningen. For vindkraft uttalte utvalget følgende:

«Den teknologiske utviklingen reduserer nå støttebehovet for vindkraft og kan gjøre vindkraft til en konkurransedyktig teknologi uten støtte. Dersom lønnsomhetsforbedringene for vindkraft fortsetter, (…) kan det på sikt oppstå renprofitt i vindkraft. Man bør derfor følge utviklingen for kostnader for vindkraft og kraftpriser for å vurdere om det kan forventes grunnrente over tid. Vindkraften utnytter, som vannkraft, fellesressurser som det er begrenset tilgang til og som det kreves konsesjon for å bygge ut. Utvalget vil derfor tilrå at det gjøres en vurdering av om det bør innføres grunnrenteskatt og naturressursskatt for vindkraft.»

Regjeringen varslet 18. februar 2020 at den ikke går videre med Kraftskatteutvalgets forslag for vannkraft.

Regjeringen har ikke tatt stilling til om det bør innføres grunnrenteskatt og naturressursskatt for vindkraftverk. Skatter og avgifter vurderes i de årlige budsjettene.

 

Med hilsen
Jan Tore Sanner

Til toppen