Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1234 fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

Om veksten i husholdningenes inntekt i Hedmark fylke

Jeg viser til brev av 15. mars 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen til skriftlig besvarelse:

«Hvordan er veksten i husholdningenes inntekt etter skatt pr. forbruksenhet fordelt på desiler fra 2013 til i dag i Hedmark fylke?

Begrunnelse:
Meld. St.13 (2018-2019) viser at forskjellene øker i Norge. Utviklingen i husholdningenes inntekt etter skatt pr. forbruksenhet er spesielt slående. De 30 pst. med lavest inntekt har lavere inntekt i 2017 enn i 2013. Inntektsnedgangen for de ti prosentene med lavest inntekt er på -1,3 pst. Samtidig drar de rikeste i fra, med en økning på 5,4 pst. i samme periode.

Svar:
Det foreligger ikke offentlig statistikk for utviklingen i husholdningenes inntekt etter skatt pr. forbruksenhet fordelt på desiler fra 2013 til i dag for de enkelte fylker.

Tabell 09557 i Statistikkbanken viser imidlertid tall for utviklingen i inntekten per forbruksenhet akkurat i overgangen fra en desilgruppe til den neste, hvor befolkningen er delt inn i ti like store grupper etter størrelsen på inntekten. Tabell 1 nedenfor viser utviklingen i inntektene i overgangen mellom desilgruppene (P10-P90) i perioden 2013-2017 for Hedmark fylke. 10 pst. av befolkningen vil ha en inntekt etter skatt per forbruksenhet som er lavere enn verdien representert ved P10. Tilsvarende vil 90 pst. av befolkningen ha en inntekt som er lavere enn verdien representert ved P90.

Tabell 1 Utvikling i grenseverdier (persentiler) for personer. Inntekt etter skatt per forbruksenhet i nominelle kroner. Hedmark. 2013-2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

P10

193 000

198 000

202 000

205 000

211 000

P20

232 000

239 000

244 000

249 000

255 000

P30

262 000

270 000

277 000

283 000

291 000

P40

289 000

297 000

305 000

312 000

322 000

P50

314 000

324 000

332 000

340 000

352 000

P60

340 000

352 000

362 000

370 000

383 000

P70

372 000

385 000

396 000

406 000

419 000

P80

412 000

429 000

442 000

452 000

466 000

P90

481 000

501 000

519 000

530 000

547 000

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

Med hilsen
Siv Jensen

 

Til toppen