Svar på spm. 455 fra Åsunn Lyngedal

Hva utenlandske selskap betaler i eiendomsskatt

Jeg viser til brev av 7. desember 2017 fra Stortingets president til finansministeren fra stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal:

Hvor stor andel av eiendomsskatten som norske kommuner i dag skriver ut på verk og bruk betales av utenlandske bedrifter, og hvor stor andel betales av statseide bedrifter eller staten?

Svar:
Eiendomsskatten er en kommunal skatt. Kommunene rapporterer ikke opplysninger om hvem som betaler eiendomsskatt til KOSTRA, det nasjonale informasjonssystemet som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Finansdepartementet har derfor ikke grunnlag for å gi en samlet oversikt over hvor stor andel av eiendoms­skatten på verk og bruk som betales av henholdsvis utenlandske bedrifter, statseide bedrifter eller staten.

Det er for øvrig slik at staten uansett er fritatt for eiendomsskatt for visse typer eiendom dersom eiendommen er i direkte statlig eie, jf. eigedomsskattelova § 5.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen