Svar på spm. 857 fra representant Geir Pollestad

Oversikt over innkrevd engangsavgift på personbiler

Jeg viser til brev av 10. april 2015 fra Stortingets president med spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad.

Spørsmål:
Hvor mye er innkrevd i engangsavgifter på personbiler hvert av de siste 10 årene, og hvor mye utgjør dette i snitt per bil for hvert av årene?

Begrunnelse:
Det bes om tall med sammenlignbar kroneverdi. I tillegg bes det om at det i oversikten presenteres informasjon både med og uten elbiler/nullutslippsbiler.

Svar:
Tabellen nedenfor viser samlet fastsatt engangsavgift og gjennomsnittlig fastsatt engangsavgift for nye personbiler med og uten elbiler for årene 2005-2014. Før 2010 er det i praksis ikke forskjell på gjennomsnittlig avgift med og uten elbiler siden elbilsalget utgjorde en svært liten andel av samlet bilsalg. Tallene for gjennomsnittlig avgift er avrundet til nærmeste 1000-kroner. Alle beløp er oppgitt i 2014-kroner.

ÅR

Samlet   fastsatt engangsavgift(mill.   kroner)

Gjennomsnittlig 
engangsavgift uten elbiler (kroner)

Gjennomsnittlig engangsavgift med elbiler (kroner)

2005

15 172

132 000

132 000

2006

15 683

142 000

142 000

2007

17 391

131 000

131 000

2008

14 629

133 000

133 000

2009

12 411

128 000

128 000

2010

14 675

117 000

116 000

2011

14 892

111 000

109 000

2012

14 990

113 000

110 000

2013

14 214

107 000

101 000

2014

13 239

106 000

93 000

 
Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen