Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 2085 til skriftlig besvarelse fra representant Aasrud

Om portalen for eiendomsdata

Jeg viser til brev 13. august 2019 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud:

«Hvor ofte og med hvilke data har SSB og/eller Skatteetaten oppdatert portalen for relevante eiendomsdata etter at kommunen fikk mulighet til å bruke en sjablonbasert modell for utskrivelse av eiendomsskatt i 2014?

Begrunnelse:

Da det ble åpnet for at kommunene kunne bruke formuesskattegrunnlag til å finne eiendomsverdi kom det klart fram at dataene skulle oppdateres fortløpende. Forslaget var at kommunene kunne hente ut relevante eiendomsdata fra en internettbasert portal utviklet av Skattetaten. I Prop. 1. LS (2012 - 2013) kan vi lese følgende: «Departementets forslag forutsetter at portalen hos Skatteetaten fortløpende blir oppdatert med justerte formuesverdier og tilhørende formuesgrunnlag, herunder verdier som er justert etter klage.» Selv om det er kommunens ansvar å sikre at eiendomsskatten blir skrevet ut med utgangspunkt i de oppdaterte formuesgrunnlagene for det aktuelle skatteåret, fordrer en velfungerende praksis at staten oppdaterer portalen.»

Svar:
Kommuner som bruker formuesskattegrunnlag til å skrive ut eiendomsskatt, har tilgang til eiendomsverdier gjennom Skatteetatens eiendomsregister (SERG). De beregnede markedsverdiene er enten foretatt av Skatteetaten basert på informasjon/beregninger fra Statistisk sentralbyrå om prisutvikling på omsatte boliger av ulik størrelse, alder og type, eller de bygger på skattepliktiges egenrapporterte verdi. I sistnevnte tilfelle skal verdien være dokumenterbar. Skatteetaten mottar opplysninger fra SSB én gang i året.

SERG gjør tilgjengelig opplysninger om eiendommens beregnede markedsverdi for kommunene for nytt inntektsår én gang i året (i november), etter at skatteoppgjøret er lagt ut for alle. Inntektsåret 2012 var første året dette ble gjort. De mest oppdaterte opplysningene er fra inntektsåret 2017, som ble gjort tilgjengelig i november 2018. Opplysninger for inntektsåret 2018 vil bli gjort tilgjengelig i november 2019.

Utover dette oppdateres SERG dessuten hver mandag med endringer. Disse endringene gjøres som følge av nye egenfastsettinger, anmodninger og klager for skattepliktige som kommer inn gjennom hele året, og kan også gjelde for flere år tilbake. Skatteetaten legger i utgangspunktet den skattepliktiges påstand til grunn dersom det er sendt inn relevant dokumentasjon.

Med hilsen

Siv Jensen

 

Til toppen