Svar på spørsmål 539 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Sysselsettingsveksten i offentlig sektor

Jeg viser til brev av 19. januar 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm til skriftlig besvarelse:

Mener finansministeren at det faktum at to tredjedeler av sysselsettingsveksten kommer i offentlig sektor "tyder på at de virkemidlene regjeringen har satt inn, både kortsiktige og langsiktige virker", og hvilke virkemidler er det regjeringen har satt inn for å få opp sysselsettingen i offentlig sektor? 

Begrunnelse:
Finansministeren uttalte på politisk kvarter 19. januar at "(…)har det altså vært sysselsettingsvekst og hoveddelen av det har vært i privat næringsliv. Det tyder jo på at de virkemidlene regjeringen har satt inn, både kortsiktige og langsiktige virker". Faktum er imidlertid at 2/3 av sysselsettingsveksten har kommet i offentlig sektor.

Svar:
Jeg viser til svar på spm. 540 fra stortingsrepresentant Marianne Martinsen.

Med hilsen 

Siv Jensen

Til toppen