Svar på spørsmål nr. 444 fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein

Grenseovergangen ved Hån tollstasjon

Jeg viser til brev av 20. desember 2016 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingspresident Ulf Leirstein til skriftlig svar:

"Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at grenseovergangen ved Hån ikke stenger for næringstransport på nattestid?

Begrunnelse:
Nettavisen nwt.se kunne tidligere i år melde om at toll-kontoret i Hån, Årjäng nå trolig vil stenges på nattestid. Dette vil få store konsekvenser for hundretalls av lastebiler som vært døgn passerer denne grensen mellom Norge og Sverige. Dersom vedtaket gjennomføres, vil import og eksport til og fra Norge rammes. I følge Karolina Lönnquist, presseinformatør i det svenske Tullverket, har norske tollmyndigheter en avgjørende påvirkning på om grenseovergangen nå skal holdes nattestengt for næringstransport. Nwt.se kan rapportere om følgende:

Karolina Lönnqvist, pressinformatör, hos Tullverket menar att beslutet är långt ifrån färdigt.- Vi ser kontinuerligt över vår verksamhet för att kunna se var vi kan utvecklas, säger hon. Innan ett beslut kan fattas om tullen i Hån måste Norges motsvarighet ge ett svar till Tullverket. - Vi gör ingenting innan vi har fått ett svar från Norge. Går beslutet igenom kommer en konsekvensutredning att inledas för att se hur näringslivet kommer att påverkas, säger Karolina Lönnqvist."

Svar:
Det svenske tollstedet i Töcksfors (Hån tollstasjon) ligger på E18 med Ørje tollkontor på norsk side av grensen. Hån tollstasjon utfører norske tolloppgaver på svensk side i forbindelse med eksport fra Norge til Sverige/EU, mens Ørje tollkontor utfører svenske tolloppgaver på norsk side i forbindelse med eksport fra Sverige/EU til Norge. Det betyr at Hån ikke håndterer de svenske oppgavene i forbindelse med eksport fra Sverige/EU, og Ørje ikke de norske tolloppgavene i forbindelse med eksport fra Norge til Sverige/EU. Dette er en ordning regulert gjennom Grensetollsamarbeidsavtalen mellom Norge og Sverige. Dette samarbeidet gjør det enklere for næringslivet. Blant annet slipper transportører å stoppe både før og etter grensepasseringen.

Både Hån og Ørje er i dag døgnåpne. Svenske tollmyndigheter foreslo i mai å endre åpningstidene slik at ekspedisjonen på Hån tollstasjon er åpen mandag til fredag kl. 07:00-23:00, lørdag kl. 08:00-17:00 og søndag kl. 11:00-23:00. Endelig beslutning er ikke tatt, og svenske tollmyndigheter gjør nå trafikkmålinger som videre grunnlag for vurdering av åpningstidene.

Det er de svenske tollmyndighetene som beslutter åpningstidene på svenske tollstasjoner, på samme måte som det er norske tollmyndigheter som beslutter åpningstidene på norsk side. Jeg har imidlertid fått forsikringer fra tolldirektøren om at åpningstidene ved Hån tollstasjon skal drøftes mellom svenske og norske tollmyndigheter før endeling beslutning tas av de svenske tollmyndighetene. Disse drøftelsene vil også omhandle konsekvenser for næringslivet basert på de pågående trafikkmålingene.

Dersom svenske tollmyndigheter endrer åpningstiden på Hån tollstasjon etter drøftelsene med Norge, og åpningstidene viser seg å få vesentlige konsekvenser for reisende, norsk næringsliv eller norske tollmyndigheter, vil tolldirektøren ta opp temaet med de svenske tollmyndighetene i det norsk-svenske samarbeidsorganet Grensetollsamarbeidsnemnda.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen