Dokument

Svar på spørsmål om Israel og FNs menneskerettsråds periodiske landgjennomgang

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Emma Georgina Lind om Norge vil kreve at Israel etterlever FNs barnekonvensjon overfor palestinske barn.

Skriftlig spørsmål nr. 2077 (2022-2023)
Datert 27.04.2023

Fra representanten Emma Georgina Lind (V), til utenriksministeren:

Vil utenriksministeren, under FNs menneskerettsråds periodiske landgjennomgang, denne gang av Israel 9. mai, kreve at Israel etterlever FNs barnekonvensjon overfor palestinske barn, og hvilke andre krav vil Norge fremme overfor Israel?

Utenriksministerens svar:

Jeg er dypt bekymret for de pågående rettsreformene i Israel og for utviklingen i Israel-Palestina-konflikten. Norge deltok derfor aktivt i landhøringen av Israel 9. mai i år.

Israels praksis med bruk av administrativ forvaring mot barn er et spørsmål som Norge har vært særlig opptatt av over tid. I vårt innlegg ga vi derfor Israel en anbefaling om å respektere innsattes rettigheter, minimere bruk av administrativ forvaring av barn og å respektere internasjonale menneskerettighetsstandarder.

I innlegget tok vi også opp betydningen av å beskytte rettssystemets uavhengighet i Israel, sikre religions- og livssynsfrihet og å legge forholdene til rette for at sivilsamfunnet, herunder særlig menneskerettighetsforsvarere, skal kunne utføre sitt arbeid. Vi oppfordret også Israel til å beskytte palestinske sivile som lever under okkupasjon.