Dokument

Svar på spørsmål om menneskehandel og norske borgere i Syria

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein om utenriksministeren vil undersøke om det siste norske barnet og de norske kvinnene som fortsatt er internert i nordøst Syria har vært utsatt for menneskehandel.

Skriftlig spørsmål nr. 2162 (2022-2023)
Datert 09.05.2023

Fra representanten Dag-Inge Ulstein til utenriksministeren:

Er utenriksministeren enig i at Norge kan være forpliktet etter Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel ETS nr.197 til å repatriere norske borgere som har vært utsatt for menneskehandel selv om de ikke har bedt om det, og vil utenriksministeren isåfall undersøke om det siste norske barnet og de norske kvinnene som fortsatt er internert i nordøst Syria har vært utsatt for menneskehandel?

Utenriksministerens svar:

Alle norske borgere kan be om konsulær bistand fra utenrikstjenesten. Konsulær bistand gis på individuelt grunnlag og etter individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Det er frivillig å be om konsulær bistand, og utenrikstjenesten kan ikke treffe konsulære tiltak på vegne av personer som ikke ønsker eller motsetter seg konsulær bistand.

Utenrikstjenesten har ikke tvangskraft overfor norske borgere i utlandet. Saker hvor norske borgere eventuelt skal reise fra utlandet til Norge mot sin vilje, dreier seg ikke om konsulær bistand og må foregå innenfor rammene av internasjonalt politisamarbeid e.l. Sistnevnte ligger utenfor mitt konstitusjonelle ansvarsområde.