Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 381-393 av 393 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om Israels terrorstempling av palestinske organisasjonar

  03.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt sitt svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om korleis regjeringa stiller seg til meldinga om at Israel no stemplar seks palestinske menneskerettsorganisasjonar som terrororganisasjonar.

 • Svar på spørsmål om Norges sikkerhetsinteresser

  03.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Hårek Elvenes (H) om utenriksministeren mener hun ikke skal ta opp saker med andre land dersom saksfeltet ligger under andre statsråders ansvarsområde, og om hun mener utenriksministeren

 • Svar på skriftlig spørsmål om Distribusjonstilskuddet

  02.11.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) om Distribusjonstilskuddet.

 • Svar på skriftlig spørsmål om å sikre Mattilsynets ressurser

  02.11.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) om hvordan statsråden vil sikre at Mattilsynet får nok ressurser til å ivareta dyrevelferden i norsk husdyrhold.

 • Svar på skriftlig spørsmål om å sikre at Rørosmeieriet og salget av økologisk melk

  01.11.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) om hva statsråden gjør for å sikre at Rørosmeieriet og salget av økologisk melk ikke blir skadelidende som en følge av de økte

 • Svar på spørsmål om utviklingsbistand

  29.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om statsråden kan bekrefte at Hurdalplattformen skal forstås slik at regjeringen vil bruke en prosent av bruttonasjonalinntekten til offisiell

 • Svar på spørsmål om flyktningers rettigheter

  27.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) om hva regjeringen mener om situasjonen for flyktninger på grensa mellom Hviterussland og Polen og hva formidles fra norske myndigheter til hviterussiske og polske

 • Svar på spørsmål om utredning av EØS-samarbeidet

  26.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om en utredning om EØS-samarbeidet også vil se på fullt medlemskap i EU som et alternativ til EØS og erfaringer med dette fra naboland som Sverige, Danmark og Finland.

 • Svar på spørsmål om EUs fjerde jernbanepakke

  25.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om regjeringen vil gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke på møtet i EØS-komiteen 29. oktober.

 • Svar på spørsmål om nye utenrikspolitiske satsinger

  25.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren kan anslå hva satsingene på nye utenrikspolitiske og utviklingspolitiske områder vil koste, og til hvilke formål hun eventuelt vil

 • Svar på spørsmål om bistand og fattigdom

  25.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hva den nye regjeringen vil gjøre for å forvalte den enorme pengesummen av norske bistandsmidler bedre, og sikre at den bidrar til at land kommer ut

 • Svar på spørsmål om mottakere av norsk bistand

  22.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Carl I. Hagen (Frp) om hvilke krav utviklingsministeren mener skal ligge til grunn for at land skal motta bistand fra Norge.

 • Svar på spørsmål om bistand til Jordan

  18.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om avsløringene om Jordans konge i de såkalte Pandora Papers får konsekvenser for utbetalingen av bistandsmidler fra Norge til Jordan.