Svar på spørsmål om invasjonen i regionen Afrin

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om utenriksministeren vil melde fra til Tyrkia at det er uakseptabelt å angripe et annet land - de nordvestlige delene av Syria - og be dem trekke seg tilbake.

Skriftlig spørsmål nr. 796 (2017-2018).
Datert 26.01.2018

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R):
Tyrkia har siden 20. januar gjennomført en folkerettsstridig invasjon av regionen Afrin i Nordvest-Syria. De bomber landsbyer, og angriper med tanks, sammen med opprørsgrupper. Hverken Afrin, eller andre områder i Nord-Syria har angrepet eller truet Tyrkia. Tyrkias angrep er folkerettsstridige og går hardt utover sivilbefolkningen, det innebærer fare for krigsforbrytelser.

Vil utenriksministeren melde fra til Tyrkia, som åpenbart bryter folkeretten om at det er uakseptabelt å angripe et annet land, og be dem trekke seg tilbake?

Utenriksministerens svar:
Jeg er bekymret over eskaleringen av konflikten den siste måneden i den nord-vestlige delen av Syria. Ifølge FN har nesten 250.000 mennesker flyktet siden midten av desember. Jeg er også svært bekymret over at sykehus og skoler er angrepet i Syria. Dette har vi fra Utenriksdepartementets side også uttrykt offentlig. Det er viktig at alle parter som er involvert i Syria-kon­flik­ten arbeider for politiske løsninger og støtter opp om forhandlingene i FN-regi.

Nato og Norge erkjenner at Tyrkia etter forholdene kan ha legitime sikkerhetsinteresser i grenseområdene mot Syria. Vi forutsetter samtidig at Tyrkia og andre aktører i området holder seg innenfor folkerettens rammer.

Norge mener at konflikter skal løses politisk og ikke med militære midler. Dette syn fremholdes av Regjeringen i bilaterale og multilaterale sammenhenger, også overfor representanter for tyrkiske myndigheter.

Til toppen