Svar på spørsmål om Ahmadiyya-muslimer

Skriftlig spørsmål nr. 626 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Svein Roald Hansen (Ap) om han vil ta opp spørsmålet om diskriminering av Ahmadiyya-muslimer i egnede internasjonale fora.

Skriftlig spørsmål nr. 626 (2014-2015).
Datert 12.02.2015

Fra representanten Svein Roald Hansen (Ap) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Vil utenriksministeren ta opp spørsmålet om diskriminering av Ahmadiyya-muslimer i egnede internasjonale fora, for eksempel Menneskerettighetsrådet, og overfor de landene det gjelder?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet er godt kjent med ahmadiyyaenes vanskelige situasjon i mange land. Når ahmadiyyaene ikke anerkjennes som muslimer, vil de i praksis også kunne miste andre rettigheter, slik situasjonen er i Pakistan der de i praksis må gi opp sin tro for å bli gitt mulighet til å bruke sin stemmerett.

Forfølgelsen av ahmadiyyaene bekymrer meg sterkt, derfor har vi gjennom Utenriksdepartementets minoritetsprosjekt tett og god kontakt med norske representanter. De holder oss oppdatert om situasjonen generelt og enkeltsituasjoner spesielt. Det oppleves som et paradoks at de forfølges og diskrimineres, all den tid de framstår som talsmenn for dialog og forsoning.

I siste landgjennomgangen av Pakistan i FNs menneskerettighetsråd minnet Norge om at den pakistanske grunnloven garanterer religionsfrihet og minoriteters beskyttelse og tok i den sammenheng konkret opp ahmadiyyaenes situasjon, da landets lovgivning begrenser deres rett til å bekjenne og praktisere sin tro. Det er naturlig å følge dette opp også i fremtidige landgjennomganger av Pakistan i Menneskerettighetsrådet.

Da jeg tidligere i måneden besøkte Pakistan, tok jeg også opp tros- og livssynsfriheten og behovet for å fremme toleranse i det pakistanske samfunnet. Jeg vil også i fremtidige møter med politiske ledere i Pakistan reise aspekter ved tro- og livssynsfriheten, herunder ahmadiyyaenes situasjon.

Hva gjelder Saudi-Arabia er menneskerettighetsutfordringene mange og tros- og livssynsfriheten er blant de spørsmål vi har tatt opp og også i fremtiden vil måtte ta opp. Vi vil fortsette å følge med på behandlingen av ahmadiyyaene i andre land, herunder i diasporaen i vestlige land. Vi vil fortsette å understreke hensynet til ahmadiyyaenes situasjon i relevante internasjonale fora, herunder i FNs menneskerettighetsråd, og naturligvis i relevante landgjennomganger. Vi vil videreføre den gode kontakten med norske representanter for ahmadiyyaene.

Til toppen