Svar på spørsmål om salg av Bergen Engines

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om utenriksministeren kan gjøre rede for når Utenriksdepartementet svarte på brevet fra Rolls-Royce datert 15. desember 2020 om et forestående salg av Bergen Engines.

Skriftlig spørsmål nr. 1586 (2020-2021).
Datert 10.03.2021

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Kan utenriksministeren gjøre rede for om, og i så fall hva og når, Utenriksdepartementet svarte på brevet fra Rolls-Royce om et forestående salg av Bergen Engines datert 15. desember 2020?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet mottok 15. desember 2020 en henvendelse fra Rolls Royce UK om et planlagt salg av Bergen Engines AS til TMH International. Henvendelsen ble 16. desember videresendt til Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, til informasjon og for videre oppfølging. Informasjonen ble også oversendt til Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste.

Når det gjelder ytterligere detaljer i saken, henviser jeg til justis- og beredskapsministerens kommende muntlige redegjørelse i Stortinget 23. mars 2021, herunder om regjeringens helhetlige arbeid med saken.