Svar på spørsmål om Israel og folkeretten

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hva som er det juridiske grunnlaget for utenriksministerens påstander om at Israel bryter folkeretten.

Skriftlig spørsmål nr. 1829 (2020-2021).
Datert 06.04.2021

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Hva er det juridiske grunnlaget for utenriksministerens påstander om at Israel bryter folkeretten?

Utenriksministerens svar:
FNs sikkerhetsråd har i en rekke resolusjoner, og senest i resolusjon 2334 (2016), slått fast at etableringen av israelske bosettinger på palestinsk territorium okkupert av Israel siden 1967, inkludert Øst-Jerusalem, er rettslig ugyldig og utgjør et åpenbart brudd på folkeretten.

Det folkerettslige grunnlaget for dette er reglene i internasjonal humanitærrett som omhandler okkupasjonssituasjoner, herunder IV. Genèvekonvensjon av 1949 om beskyttelse av sivile personer i krigstid, som i artikkel 49 paragraf 6 sier at en okkupasjonsmakt ikke skal deportere eller overføre deler av sin egen befolkning til okkupert område.

Den internasjonale domstol i Haag (ICJ) slår fast det samme i sin rådgivende uttalelse om lovligheten av den israelske separasjonsbarrieren i 2004. ICJ gjør det her klart at artikkel 49 paragraf 6 i IV. Genèvekonvensjon ikke bare omfatter deportasjoner og tvungne overføringer av befolkningsgrupper slik man så i andre verdenskrig, men også alle tiltak tatt av en okkupasjonsmakt for å organisere eller oppmuntre til forflytning av egen befolkning over i et okkupert område. ICJ slår så fast at Israel har gjennomført en politikk som innebærer etablering av bosettinger i okkupert palestinsk territorium, i strid med artikkel 49 paragraf 6. Domstolen konkluderer dermed med at de israelske bosettingene i de okkuperte palestinske områdene (inkludert Øst-Jerusalem) er etablert i strid med folkeretten.