Svar på spørsmål om forskningsmidler til global helse

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Ruth Grung (Ap) om Norge vil sikre nye forskningsmidler til global helse, slik det er anbefalt i HO21, evaluering av Globvac, og i tråd med FNs bærekraftmål.

Skriftlig spørsmål nr. 686 (2016-2017).
Datert 16.02.2017

Fra representanten Ruth Grung (Ap):
Norge er en viktig bidragsyter for global helse både økonomisk og med kunnskap innen forskning, undervisning og utdanning. Forskningsrådets program Globvac har i løpet av ti år utviklet et globalt helseforskingsmiljø med stor internasjonal anerkjennelse. Regjeringen har redusert støtten dramatisk og svekker dermed vår evne til å bidra med å løse de globale helseutfordringer. Vil statsministeren sikre nye forskningsmidler til global helse, slik det er anbefalt i HO21, evaluering av Globvac, og i tråd med FNs bærekraftmål?

Utenriksministerens svar:
Forskningsrådets program for global helse og vaksinasjonsforskning (Globvac) er en viktig finansieringsmekanisme for global helseforskning i Norge. Evalueringer viser at programmet har lyktes i å styrke den nasjonale kapasiteten innen global helse- og vaksinasjonsforskning, samtidig som det har bidratt betydelig til kapasitetsbygging i utviklingsland.

Globvac har en godkjent finansieringsramme på 593,7 millioner kroner for perioden 2012-2020. I budsjettet for 2017 er det satt av 120 millioner kroner til programmet. Dette er samme nivå som for 2016, og det høyeste årlige beløpet som er bevilget siden 2012. I lys av de gode resultatene, og for å styrke dette arbeidet ytterligere, vil Utenriksdepartementet utvide den allerede godkjente finansierings­rammen til Globvac med 105 millioner kroner for perioden 2018-2020.

Erfaringene fra ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2014-2015 har synliggjort at det er et stort gap i forskning og utvikling av vaksiner og medisiner mot sjeldne smittsomme sykdommer. Forskning finansiert gjennom Globvac bidro betydelig til utvikling av en ebola-vaksine i etterkant av epidemien. I tillegg til fortsatt finansiering av Globvac, vil Norge gi støtte til «Koalisjonen for epidemisk beredskap og innovasjon» (Cepi), som er et nytt internasjonalt initiativ for utvikling av vaksiner mot epidemiske sykdommer. Sekretariatet for Cepi vil legges til Oslo.

Til toppen