Svar på spørsmål om konsulat i Houston

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Helge Andre Njåstad (Frp) om utenriksministeren vil vurdere å fortsatt ha norsk konsulat i Houston.

Skriftlig spørsmål nr. 202 (2022-2023).
Datert 24.10.2022

Fra representanten Helge Andre Njåstad (Frp) til utenriksminister Annikken Huitfeldt:
Vil utenriksministeren vurdere å fortsatt ha norsk konsulat i Houston?

Utenriksministerens svar:
Nedleggelsen av generalkonsulatet i Houston er et resultat av en større reformprosess i utenrikstjenesten, et endret sikkerhetslandskap i Europa og en prioritering av utenrikstjenestens begrensede ressurser.

Næringsfremme mot det amerikanske markedet forblir en viktig prioritering for regjeringen. Houston-området og Mexico-gulfen er et viktig marked for norsk leverandørindustri, og Texas byr på mange muligheter for norske bedrifter innen alt fra fornybar energi til romindustrien. Det skal norske myndigheter fortsatt støtte opp om.

Interesser i Houston-området skal ivaretas av ambassaden i Washington DC, generalkonsulatene i San Francisco og New York, og ikke minst Innovasjon Norge og Norwep som blir værende i Houston. Det tas sikte på å opprette et honorært konsulat i Houston etter nedleggelsen av generalkonsulatet.