Svar på spørsmål om gjenoppbygging av ukrainsk infrastruktur

Utenriksminister Anniken Huiteldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om regjeringen vurderer å bidra konkret og økonomisk til gjenoppbygging av ukrainsk infrastruktur, som strøm og vann, som følge av den siste tidens russiske angrep på den ukrainske sivilbefolkningen.

Skriftlig spørsmål nr. 280 (2022-2023).
Datert 3.11.2022

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Vurderer regjeringen å bidra konkret og økonomisk til gjenoppbygging av ukrainsk infrastruktur, som strøm og vann, som følge av den siste tidens russiske angrep på den ukrainske sivilbefolkningen?

Utenriksministerens svar:
Som representanten påpeker har Russland gjentatte ganger målrettet angrepet sivil infrastruktur i Ukraina. Angrepene har særlig rammet vann- og strømforsyningen. De humanitære konsekvensene av disse angrepene er allerede alvorlige, og vil ventelig forverres etter hvert som vinteren setter inn. Norge fordømmer Russlands angrepskrig mot Ukraina, herunder angrepene på sivil infrastruktur, på det sterkeste.

De russiske angrepene har ført til at Ukraina nå har et stort behov for å reparere og erstatte ødelagt utstyr. Å levere dette er krevende, både da det er begrenset hva som finnes på lager i europeiske land og da det er tidkrevende å produsere utstyret som etterspørres.

Gjennom EUs ordning for sivil beredskap, UCPM, har vi allerede levert en forsendelse av utstyr til reparasjoner av kraftforsyningen. Denne leveransen ble koordinert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og sendt til Ukraina i sommer. Leveransen besto av tre trailere med effektbrytere, kabler og annet. Også Statnett har levert en betydelig leveranse til Ukraina. Om kort tid vil det bli sendt en donasjon som også omfatter et aggregat til strømforsyning.

Vi har tatt initiativ til fornyet dialog mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som koordinerer norske donasjoner gjennom UCPM, og organisasjonene i kraftforsyningen i Norge om mulige nye donasjoner gjennom UCPM. Mulighetene må vurderes opp mot behovene i norsk beredskap, de noe ulike systemer i Norge og i Ukraina og at det kan være begrenset med utstyr som er tilgjengelig på kort sikt.

Vi er også i ferd med å utbetale en milliard kroner i driftsstøtte til ukrainske myndigheter via Verdensbanken, som blant annet skal brukes til reparasjoner av og nytt utstyr til sivil infrastruktur inkludert strømforsyningen. Vi har også satt av to milliarder kroner til innkjøp av gass, for å sikre at Ukraina har tilstrekkelige reserver til vinteren.