Dokument

Svar på spørsmål om internerte barn i Syria

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Grete Wold (SV) om hva utenriksministeren vil gjøre for å sikre at barna til de terrorsiktede kvinnene fra Bærum som er internert i Syria får ivaretatt sine rettigheter, og om utenriksministeren vil ta grep for å få barna og deres mødre overført til Norge.

Skriftlig spørsmål nr. 852 (2021-2022).
Datert 10.01.2022

Fra representanten Grete Wold (SV) til utenriksministeren:
Hva vil utenriksministeren gjøre for å sikre at barna til de terrorsiktede kvinnene fra Bærum som er internert i Syria får ivaretatt sine rettigheter, og vil utenriksministeren ta grep for å få barna og deres mødre overført til Norge?

Utenriksministerens svar:
Jeg er svært bekymret for barna av norske borgere som er internert i Nordøst-Syria. Det gjelder både barna til de to kvinnene som nylig har blitt flyttet til et fengsel, og det siste barnet som befinner seg i al-Roj. Disse barna lever under særdeles vanskelige forhold og er satt i en alvorlig situasjon av sine foreldre. Flyttingen innebærer ikke en endring av norske myndigheters vurdering i sakene.

Foreldreansvaret står sterkt i norsk lov, og foreldre har både rett og plikt til å ta avgjørelser for egne barn. Dette omfatter blant annet retten til å bestemme hvor et barn skal bo eller oppholde seg. Utenrikstjenesten kan ikke hente barn fra utlandet i strid med dette, uavhengig av årsaken til at barnet befinner seg i utlandet. Dette innebærer at for barn som er i følge med sine foreldre som har foreldreansvar, må foreldrene selv anmode om og samtykke til at utenrikstjenesten eventuelt bistår med utreise for barna.