Svar på spørsmål om situasjonen for cubanske kristne

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) om han i sin dialog med cubanske myndigheter vil ta opp den vanskelige situasjonen for landets kristne.

Skriftlig spørsmål nr. 1130 (2015-2016).
Datert 23.05.2016

Fra representanten Line Henriette Hjemdal (KrF):
Vil utenriksministeren i sin dialog med cubanske myndigheter ta opp den vanskelige situasjonen for cubanske kristne?

Utenriksministerens svar:
Menneskerettighetssituasjonen på Cuba er krevende. Politiske opposisjonelle på Cuba kan ikke organisere seg fritt eller kritisere myndighetene offentlig uten fare for represalier. Slike represalier forekommer uavhengig av religiøs tilhørighet, men det er ikke uvanlig at personer som tilhører trossamfunn også er regimekritiske.

Kristne og andre troende har fått større handlingsrom enn det de hadde tidligere, blant annet som resultat av pavebesøkene i 1998, 2012 og 2015. Kirkesamfunn, med den katolske kirke i spissen, spiller en viktig rolle i det som finnes av samfunnsdebatt. De har ofte egne publikasjoner, og også anledning til å arrangere politiske diskusjonsmøter. Kirken kan være en brobygger i den demokratiske utviklingen på Cuba. Norske myndigheter støtter opp om arbeidet til flere kirkesamfunn.

Menneskerettighetene, inkludert religionsfrihet, står sentralt i dialogen mellom Norge og Cuba. Vi uttrykker jevnlig vår bekymring for den begrensede ytrings- og forsamlingsfriheten. Det er vår erfaring at cubanske myndigheter er mer imøtekommende enn tidligere når det gjelder å lytte til og drøfte vårt syn på menneskerettighetsspørsmål. Samtidig er det mange utfordringer som gjenstår.