Svar på spørsmål om vaksiner og utviklingsbistand

Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) om statsråden kan slå fast at pengene som Norge brukte til å betale for opsjonen på opptil 1,9 millioner vaksinedoser falt inn under regelverket for ODA-midler på bevilgningstidspunktet.

Skriftlig spørsmål nr. 1822 (2020-2021).
Datert 06.04.2021

Fra representanten Liv Signe Navarsete (Sp) til utviklingsministeren:
Kan statsråden slå fast at pengene som Norge brukte til å betale for opsjonen på opptil 1,9 millioner vaksinedoser falt inn under regelverket for ODA-midler på bevilgningstidspunktet?

Utviklingsministerens svar:
Pengene som Norge brukte til å betale for opsjonen på opptil 1,9 millioner vaksinedoser ble bevilget over bistandsbudsjettet og faller inn under regelverket for offisiell utviklingsbistand (ODA) etter hvert som forskuddsbetalingen på 60,7 millioner kroner blir overført til bistandsvinduet Covax-AMC.

Siden Norge deltar i EUs innkjøpsmekanisme, ble det allerede på bevilgningstidspunktet vurdert som lite sannsynlig at Norge ville benytte disse opsjonene. Bevilgningen ble derfor gjort over bistandsbudsjettet. Til nå er om lag en tredel av forskuddsbetalingen overført til Covax-AMC for kjøp av vaksiner for bruk i utviklingsland.

OECD har slått fast at tilskudd til kjøp av vaksiner for bruk i utviklingsland gjennom Covax-AMC, kvalifiserer som offisiell utviklingsbistand. Norad, som er ansvarlig for rapportering til OECD av norsk bistandsstatistikk, har i den foreløpige 2020-rapporteringen kategorisert hele forskuddsbetalingen på 60,7 millioner kroner som offisiell utviklingsbistand.

Det betraktes som svært sannsynlig at opsjonen i sin helhet skal overføres til Covax-AMC, og derfor er denne løsningen vurdert som mest praktisk og riktig. Dersom det likevel skulle vise seg at forskuddsbetalingen ikke blir overført fullt ut til Covax-AMC, vil bistands-andelen av beløpet bli justert i hovedrapporteringen til OECD i juni.

Vår støtte er et nødvendig tiltak for å bedre situasjonen i land som knapt har mottatt vaksiner, og for å demme opp for at det oppstår nye mutanter av koronaviruset. I en undersøkelse blant 70 av verdens fremste smitteverneksperter, advares det mot at vedvarende lav vaksinedekning i mange land øker faren for nye, vaksineresistente mutasjoner. Slike mutanter vil med stor sannsynlighet også komme til Norge. Det er ingen garanti for at de tilgjengelige vaksinene, som grunnet internasjonalt samarbeid er utviklet på rekordtid, vil hjelpe mot disse.