Svarer på spørsmål i spørretimen

Sted:

Justis- og beredskapsministeren svarer på tre spørsmål i Stortingets ordinære spørretime.

Spørsmål til spørretimen onsdag 27. oktober 2021 (stortinget.no)