Svarer på to spørsmål i den ordinære spørretimen

Sted:

Justis- og beredskapsministeren svarer blant annet på spørsmål om evaluering av politireformen.

Spørsmål til spørretimen onsdag 17. november 2021 (stortinget.no)