Nyheter

Syrisk kvinnegruppe i Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En gruppe kvinner fra Syria - Syrian Women's Advisory Board – har nylig besøkt Norge. Syrian Women's Advisory Board ble etablert for å rådgi FNs spesialutsending til Syria i arbeidet med en politisk løsning. Kvinnene kommer fra ulike deler av Syria og har ulike politiske ståsted.

– En hel generasjon syrere vokser opp i et land som er hardt rammet av krig og konflikt. Det er stort behov for å bringe den politiske prosessen i Syria framover. Syriske kvinner har og må ha en sentral rolle i arbeidet med en politisk løsning, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.  

Representanter for Syrian Women Advisory Board møtte blant annet FNs spesialutsending til Syria, Geir O. Pedersen. Foto: UD
Representanter for Syrian Women Advisory Board møtte blant annet FNs spesialutsending til Syria, Geir O. Pedersen. Foto: UD

Norge har støttet Women Advisory Board siden rådet ble opprettet i 2016. Under besøket i Norge hadde Women's Advisory Board interne drøftinger om sin rolle i den politiske prosessen i Syria og konsultasjoner med FNs spesialutsending til Syria, Geir O. Pedersen. De møtte representanter for Utenriksdepartementet, representanter fra Utenrikskomiteen på Stortinget, vår FN-delegasjon i New York og andre representanter for det norske samfunnet. Erfaringer fra andre fredsprosesser var tema i flere av møtene. Besøket ble tilrettelagt i samarbeid med UN Women og Noref.

Både Syria og kvinners deltakelse og inkludering av kvinner i fredsprosesser er prioriterte områder for Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd. 

Les mer her: Norge i FNs sikkerhetsråd.