Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tale på fagsamling for Gottman-sertifiserte samlivskursholdere

Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen,

Hjertelig takk for invitasjonen. Jeg er veldig glad for muligheten til å snakke om vår satsing på samlivskurs til en forsamling som gjør en så viktig innsats for familiene.

Det finnes nok dem som tenker at familien har blitt mindre viktig i vårt samfunn. At vi har et mer individualistisk samfunn, der familien spiller en mindre sentral rolle i folks liv. Jeg vil si det motsatt: i et samfunn der individualismen står sterkt har familien aldri vært viktigere.

Gode familier kan se ulike ut, og familiene organiserer seg helt klart annerledes nå enn før. Økt likestilling gjør at vi deler bedre på arbeidsoppgavene. Samtidig står familien støtt som en hjørnestein i samfunnet. Familier som fungerer godt spiller en avgjørende rolle i å sikre barn en trygg oppvekst – de gir mennesker tilhørighet, glede og kjærlighet.

Som de fleste som har vært gift en stund vet: Spørsmålet er ikke om parforholdet vil bli utfordrende etter hvert, men heller når det skjer.

Derfor satser vi på samlivskurs, og har for neste års budsjett foreslått penger for å målrette kurs til førstegangsforeldre. Vi er tidlig i løpet for å få på plass de nye samlivskursene for førstegangsfødende. Det er dermed litt begrenset hva jeg si om detaljene i tilbudet. Vi vil selvfølgelig gå ut med mer informasjon så snart regelverk og utlysning er klart.

For mange er den første tiden med baby den største testen parforholdet må igjennom i løpet av livet. Klarer man seg over den kneika, kan forholdet vare lenge.

På min hjemmebane har vi akkurat fått barn nummer to, og jeg kan vel skrive under på at det også er litt av en omveltning. Samtidig er jeg veldig glad for at jeg og kona har vært på samlivskurs – det var faktisk at ufravikelig krav fra min kjære da vi forlovet oss. Vi lærte noe lure triks, og fikk med oss noen verktøy som er nyttige i hverdagens små og store utfordringer.

Da vi fikk barn nummer to, ble jeg sitert på at "vi har født et barn", og fikk litt fortjent pepper for det. Som alle fedre var jeg svært lite delaktig i selve fødselen, men sto ved siden av og forsøkte å være så støttende jeg kunne 

Å bli pappa for andre gang er en påminnelse om at familielivet kan være litt av en ekstremsport – det er store følelser i sving. Når man står der som pappa under en fødsel, kan man både føle seg litt hjelpeløs og bekymret. Når alt har gått fint, og man holder sitt nyfødte barn for første gang: en overveldende kjærlighet, kombinert med stor ansvarsfølelse.

Når unntakstilstanden rundt fødselen er forbi, og hverdagen er tilbake, kan man kjenne på både tidsklemme og utilstrekkelighet. Det kan være vanskelig å få hverdagen til å gå opp og samlivet til å fungere.

Jeg ønsker å bidra til å senke terskelen for å be om hjelp til samlivet og familielivet. Mange opplever utfordringer. Samlivskurs kan være viktige verktøy for å kommer gjennom krevende perioder og bygge et forhold som varer.

Vi vil gi førstegangsfødende i hele landet tilbud om samlivskurs. Vi har omprioritert 17,4 millioner til dette, i tillegg til at viderefører satsingen på samlivskurs for alle.

Det er lettere å forebygge problemer enn å løse dem. Mer enn 20 000 barn opplever hvert år at foreldrene går fra hverandre. Mange foreldre opplever utfordringer i parforholdet den første tiden etter at de har fått barn. Da er forebygging svært viktig!

Å investere i samlivet tidlig er viktig av mange grunner. Kanskje samlivsbrudd i mange tilfeller kunne vært forhindret om foreldrene hadde fått noen verktøy for å pleie samlivet tidligere.

Noe av det aller morsomste i denne jobben, er muligheten til å møte så mange engasjerte og dyktige fagpersoner, som står på for familiene og barna våre. Det gir trygghet å vite at vi har et så mangfoldig og kompetent apparat rundt familiene – både profesjonelle og frivillige som støtter og hjelper dem som trenger det.

Jeg vil gjerne takke hver og en av dere for innsatsen dere gjør for å styrke familiene. Lykke til med resten av konferansen, og tusen takk for meg!

Til toppen