Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om tilskudd til genressurstiltak

Landbruks og matdepartementet har fastsatt forskrift om Tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogstrær. Forskriften trer i kraft 1.1.2018.

Årlig innvilger Landbruksdirektoratet tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær i henhold til Stortingets årlige budsjettvedtak. I 2017 ble det innvilget omlag 6,8 millioner kroner til 41 genressurstiltak.

Tar vare på husdyr, planter og skogstrær

Tilskudd til genressurstiltak skal bidra til at vi tar vare på og sikrer bærekraftig bruk av husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressurser som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge. Sikker drift og utviding av genbanker og kartlegging av nasjonale genetiske ressurser innenfor planter, husdyr og skogtrær er sentrale oppgaver for bruken av midlene. De skal bidra til bærekraftige avlsprogram for små populasjoner av nasjonale husdyrraser og riktig skjøtsel av bevaringsenheter for planter, skogtrær og av det genetiske mangfoldet i kulturlandskapet. Det skal også legges vekt på nasjonalt lovverk og internasjonale avtaler. Følgene av nye utfordringer, som eksempel klimaendringer er også sentral for ordningen.

Høringsinstansene er positive til at tilskuddsordningen nå fastsettes som forskrift og mener forslaget er godt og dekkende for tilskudd til genressurstiltak. Det at forskriften fastsettes som forskrift, innebærer ingen endring i tilskuddsordningen. 

Til toppen