Lien møtte EUs visepresident Maros Sefcovic

Karbonfangst og – lagring var blant temaene da olje- og energiminister Tord Lien fredag møtte EUs visepresident for energiunionen, Maros Sefcovic.

De to møttes i Slovakias hovedstad Bratislavia i forbindelse med konferansen "Tatra Summit".

- Paris-avtalen betyr at lave utslipp blir stadig viktigere. Ett virkemiddel er karbonfangst og –lagring. Her ligger Norge langt framme. Jeg er glad for at det er stor interesse i EU for hva Norge gjør på dette feltet, sier olje og energiminister Tord Lien.

Han understreker at myndighetene i de enkelte landene må sørge for å sikre at transport av CO2 kan skje uten hindringer.

- Det er viktig at EU-landene ratifiserer avtalen som regulerer transport av CO2 sjøveien. Dette må til for å sikre at fanget CO2 kan transporteres dit det skal lagres, understreker Lien.

Han la også vekt på at myndighetene må være villige til å bidra med penger for at  karbonfangstprosjekter skal bli noe av.

I møtet med visepresident Sefcovic var også EUs energiunion på blokken.
- Norge produserer rundt en fjerdedel av gassen som brukes i EU. Vi leverer også fornybar kraft til Europa. Utviklingen av EUs energipolitikk er derfor viktig for Norge, sier Tord Lien.  Under Tatra-konferansen etter møtet med Sefcovic deltok Lien  i en diskusjon om energi og energisikkerhet.

- Velfungerende markeder og robust infrastruktur er de to viktigste pilarene i alle energisystemer. Det gjelder enten vi snakker om gass eller fornybar kraft understreket Lien.

På pressekonferansen etter konferansen la visepresident Maros Sefcovic vekt på  at norsk gass har en viktig rolle å spille i Europa.

-EU har et nær forhold til Norge innen energifeltet. Vi har sett tidligere at norsk gass har vært konkurransedyktige  Vi forventer at norsk gass kommer til å være svært viktig for EU også i framtida, sa han.

Lien understreket at Norge har store gassreserver.

- Vi har bare produsert en tredjedel av våre gassreserver, og vi har et godt utviklet transportsystem for gass til EU. Jeg er glad for at EU ser på Norge som en stabil leverandør også i årene som kommer, sa Lien.

 

Tord Lien og Maroš Šefčovič i Bratislavia i forbindelse med konferansen "Tatra Summit".
Til toppen