Taubane: Én forskrift erstatter 11

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi forenkler og moderniserer taubaneregelverket. Flere av dagens taubaneforskrifter fremstår som uoversiktlige, lite tilgjengelige og lite brukervennlige. Når vi nå får kun én forskrift på taubaneområdet, gir det et enklere, mer oversiktlig og tydeligere regelverk. Det gir bedre sikkerhet både for de som jobber med taubane og alle brukerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Norge er en taubanenasjon på linje med Østerrike og Sveits. Ulike typer taubaner og skiheiser frakter mange personer og mye gods opp til de norske fjellsidene.

Statens jernbanetilsyn sender i dag ut ny taubaneforskrift på høring. Den vil erstatte hele 11 forskrifter.

Den nye forskriften om taubaner erstatter:

  • Forskrift om bygging og drift av taubaner og kabelbaner.
  • Forskrift om tekniske krav til taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport.
  • Forskrift om ståltau for taubaner og kabelbaner.
  • Forskrift om skitrekk, forskrift om totausbane.
  • Forskrift om skitau.
  • Forskrift om stolheis.
  • Forskrift om kabelkran.
  • Forskrift om godstaubane.
  • Forskrift om kabelbane.
  • Forskrift om krav til magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering.

Les mer og se høringsbrevet på Statens jernbanetilsyn sine nettsider.