Til stede under trontaledebatt og debatt om regjeringens erklæring

Sted: Stortinget

Justis- og beredskapsministeren er til stede når trontalen og regjeringserklæringen debatteres.