Tilgangen på reinsdyrkjøtt er bedre enn på lenge

Reindriften har i hovedsak gjort jobben med å redusere reintallet, og de følger opp med et historisk høyt slakteuttak i 2016.

Innrapporterte reintall våren 2016 viste at reintallet også i Finnmark var under det fastsatte. Det er kun et svært lite antall reindriftsutøvere som ennå ikke har fulgt opp gitte reduksjonskrav. Reduksjon av reintallet har vært en krevende prosess både for reineierne og myndighetene. For å øke lønnsomheten i næringen vil det fremover være avgjørende viktig at man greier å holde et reintall som er tilpasset beitegrunnlaget.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Svein Jæger Hansen parterer reinkjøtt med Porsangerfjorden i bakgrunnen.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Svein Jæger Hansen parterer reinkjøtt med Porsangerfjorden i bakgrunnen. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Totalt ble det slaktet 83.500 rein på slakteri i 2016, mot 74.025 rein i 2015. Dette er det største uttak som har vært på flere år. Utover et høyt uttak, er det gledelig å registrere at også vektene går opp. Fra 2015 til 2016 har gjennomsnittsvekten både på voksen rein og kalv økt med 0,5 kilo. Ser man på Vest-Finnmark særskilt, som er det området som har hatt den største utfordringen med et for høyt reintall, har gjennomsnittsvekten økt med hele 1,6 kilo. - Det er gledelig at vi har fått en så snarlig effekt av den reintallsreduksjonen som er gjennomført. Dette er ikke minst positivt for reindriften, siden økte vekter gir økt lønnsomhet i næringen, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Reinskav i stekepanna.
Reinskav i stekepanna. Foto: Landbruks- og matdepartement

Et historisk høyt slakteuttak gjennom høsten og vinteren har medført at tilgangen på reinkjøtt er bedre enn på lenge. - Dette er gode nyheter for forbrukerne. Gjennom markedsrettet produktutvikling og markedsføring har oppmerksomheten omkring norsk reinkjøtt økt. Dette har over år bidratt til økt forbruk. Særlig er det gledelig at de unge spiser mer reinkjøtt, sier Dale. 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale under pramming av rein.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale under pramming av rein. Foto: Mika Josefine B Hætta
Til toppen