Tillatelse til å bygge Frosen kraftverk i Ål kommune

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kongen i statsråd har i dag gitt tillatelse til å bygge Frosen kraftverk i Ål kommune i Viken. Kraftverket vil bidra med om lag 26 GWh årlig i et allerede regulert vassdrag.

– Prosjektet gir økt fornybar kraftproduksjon ved å øke utnyttelsen av vannkraftressursene i et allerede regulert vassdrag, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Olje- og energidepartementet har hatt til behandling søknad fra Hafslund Eco Vannkraft AS om å bygge Frosen kraftverk, og søknad fra Nordkraft AS om å bygge Mjåvatn kraftverk. Søknadene er konkurrerende og gjelder utnyttelse av fallet mellom Stolsvatnmagasinet og Rødungen i Holsreguleringen i Hallingsdalsvassdraget. 

Begge prosjektene er samfunnsøkonomisk lønnsomme og det først og fremst miljøvirkningene som skiller prosjektene. Ved å gi konsesjon til Frosen kraftverk legges det til rette for en mer effektiv samlet ressursutnyttelse i det regulerte vassdraget. Pålegget om minstevannføring som ble gitt gjennom vilkårsrevisjonen i Holsreguleringen vil ivareta hensynet til ørreten i vassdraget og landskapsopplevelsen, også etter en utbygging på strekningen.

Søknaden om å bygge Mjåvatn kraftverk er avslått.