Tilskudd til flere studentboliger i Bodø

Regjeringen omfordeler 8,6 millioner kroner til Studentsamskipnaden i Nordland. Det vil gi 28 nye hybelenheter i Mørkvedlia studentpark i Bodø.

Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Universitetet i Nordland og Mørkvedlia studentpark, som får 28 nye studenthybler. Foto: Svein-Arnt Eriksen, UiN

– Boligmarkedet i Bodø er presset fordi det er få utleieboliger. Når stadig flere studenter søker seg til Universitetet i Nordland, er det viktig at vi gjør noe for å få flere boliger på markedet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I dag deltok han ved åpningen av Mørkvedlia studenpark. 111 boliger står klare til innflytting i dag. Ytterligere 144 blir klare i desember. Byggetrinn én er allerede finansiert. Dagens omfordeling betyr at Studentsamskipnaden i Nordland får ytterligere tilskudd til byggetrinn to i år.

– Byggeprosjektet i Mørkvedlia går på skinner. Denne omfordelingen gjør at trykket kan holdes oppe i prosjektet, sier Røe Isaksen.

I år er det bevilget midler til 2200 studentboliger på landsbasis – mer enn noen gang.

– Det er resultat av en målrettet satsing fra regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre. Til sammenligning lå snittet på under 1000 studentboliger per år med den forrige regjeringen, sier Røe Isaksen.

Til toppen