Tilskudd til Renndal tømmerkai

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruksdirektoratet tildeler Renndal tømmerkai i Heim kommune 17,5 millioner kroner til bygging av et nytt kaianlegg. Kaien skal årlig skipe ut rundt 60 000 m3 tømmer, og har stor betydning for næringsliv og lokalsamfunn.

Ordningen med tilskudd til tømmerkaier startet i 2011, og i denne perioden er det til sammen gitt tilsagn om 390 millioner kroner. Det gis tilskudd på inntil 80 prosent av skogbrukets andel av investeringskostnadene. 29 kaier har fått tilskudd siden oppstart i 2011, av disse er 21 kaier allerede ferdig opprustet og bygget.