To nye rapporter om heldøgnsplasser og omsorgsboliger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag kom to nye rapporter som beskriver behovet for heldøgnsplasser og omsorgsboliger i årene som kommer.

SSB rapporten "Behovet for arbeidskraft og omsorgsboliger i pleie- og omsorgssektoren mot 2060", fremskriver etterspørselen etter arbeidskraft og heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsboliger frem til 2060.

I KS "Undersøkelse om heldøgns omsorgsplasser - fremtidens behov", er kommunene spurt om hvilke planer de har for ferdigstillelse av antall nye plasser, utfasing av plasser og fornyelse/moderniseringer av plasser i perioden fram til 2030. Undersøkelsen viser at kommunene har planlagt bygging, utskifting og renovering av vel 12.000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger i perioden 2016-2019.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med forskningsleder Erling Holmøy fra SSB og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok i dag to rapporter om fremtidens omsorgsbehov. Her sammen med forskningsleder Erling Holmøy fra SSB og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

- Eldre pleietrengende og deres pårørende skal være trygge på at de får et kommunalt tilbud hvis behovet for hjelp oppstår. Rapportene fra SSB og KS viser at det er behov for langsiktig planlegging av heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsboliger. Regjeringen har derfor etablert et løpende plansamarbeid med KS for utbygging av heldøgnsplasser og for å få bedre oversikt over behovet, sier Bent Høie.

-Et av våre første grep i regjering var en betydelig styrking av investeringsordningen ved at vi økte statens andel fra 35 til 50 prosent ved bygging, og rehabilitering av plasser. Vi ser nå fra KS undersøkelsen at dette gir et taktsikfte i kommunenes planer for å bygge nye heldøgsplasser. Fremover blir vi flere eldre, og det vil da bli enda viktigere å bygge ut flere nye plasser, ikke bare oppgradere gamle. Vi vil derfor fra 2019 endre investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser, slik at det kun gis støtte til prosjekter som øker det totale antallet heldøgnsplasser i en kommune.