To nye verdensarvsentre

To nye verdensarvsentre ser nå dagens lys – på Røros og Rjukan/Notodden. Her vil de besøkende få informasjon om verdensarven, samtidig som sentrene skal bidra til at verdensarven får en sterkere lokal forankring.

Rjukan
Verdensarvområdet Rjukan/Notodden får autorisert verdensarvsenter. Her ser vi Vemork kraftstasjon på Rjukan Foto: Jo Randen

– Disse sentrene skal være motorer i det lokale verdensarvarbeidet. De skal også bidra til målet om at lokalsamfunnet skal spille en rolle i arbeidet med verdensarvkonvensjonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Fra før har Norge tre autoriserte verdensarvsentre – Bergkunsten i Alta, Vestnorsk fjordlandskap ved Geirangerfjorden og Vegaøyan. Nå følger altså Røros bergstad og Circumferensen og Rjukan-Notodden industriarv etter.

– Her skal de besøkende og lokalbefolkningen få god informasjon og innsikt i hva verdensarven står for og hvorfor den er viktig, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å etablere verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvområdene. Ved å få på plass disse to nye sentrene, når vi en viktig milepæl, sier Helgesen.

Røros
Fra før har Norge tre autoriserte verdensarvsentre – Bergkunsten i Alta, Vestnorsk fjordlandskap ved Geirangerfjorden og Vegaøyan. Nå følger Røros bergstad og Circumferensen og Rjukan-Notodden industriarv etter.

Det er Miljødirektoratet som i samarbeid med Riksantikvaren har autorisert de nye verdensarvsentrene. Formålet er å sikre at de oppfyller krav til blant annet  kvaliteten på informasjonen og formidlingen. Gjennom sin virksomhet, skal sentrene også bidra til at verdensarven får en viktig funksjon i lokalsamfunnet og støtte opp om forvaltningen av verdensarven.

Autorisasjonsordningen for verdensarvsentrene er en del av den felles ordningen som Klima- og miljødepartementet tidligere har etablert for tilsvarende besøkssentre innen naturområdet. De autoriserte sentrene får støtte til den daglige driften og utstillings- og formidlingsvirksomhet. Autorisasjonen gjelder for fem år med mulighet for forlengelse dersom alle vilkårene er oppfylt.

I samarbeid med Klima- og miljødepartementet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet, utarbeider Norges verdensarv en basisutstilling om verdensarven. Denne skal inngå som en viktig del ved alle verdensarvsentrene.

 

Les autorisasjonene her:

 

 

Til toppen